F/L WHITTINGTON, No. 127 Squadron, 2 October 1944

Printable View