P/O Ronald Edward DEAKIN (GB168682), KIA 24/11/1943 (21 Sqdn)

Printable View