F/O's Antoni Ostowicz and Michal Steborowski - KIA Aug 11th 1940.

Printable View