Flt. Thomas, Ceylon, April 9, 1942

Printable View